Secundaria - ampliación de materias optativas


25 Ago, 2023

DOG ORDE do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo.

>>  Cultura Financeira no 3ºcurso

>> Intelixencia Artificial para a Sociedade no 4º curso.

ANEXO II

Especialidades do profesorado con atribución docente nas materias optativas:

1- Cultura Financeira

Administración de Empresas Economía
Formación e Orientación Laboral

Organización e Xestión Comercial

Procesos Comerciais

Procesos de Xestión Administrativa

2- Intelixencia Artificial para a Sociedade

Equipamentos Electrónicos

Física e Química

Informática
Instalacións Electrotécnicas 

Matemáticas

Sistemas e Aplicacións Informáticas

Sistemas Electrónicos
Sistemas Electrotécnicos e Automáticos

Tecnoloxía