CADP 2023 - Convocatoria Concurso de Adxudicación de Destinos Provisionais


20 Xun, 2023

DOG RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2023/24 entre o persoal docente dos diferentes CORPOS, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que soliciteo reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

>> O prazo para formular a solicitude, será de 15 días hábiles (do 21 de xuño ao 11de xullo).

>> LIGAZÓN á participación.

Os anexos coa relación de centros que pode solicitar o persoal concursante estarán dispoñibles nos anexos desa aplicación.

>> RESOLUCIÓN provisional: 26 de xullo (2 días hábiles para reclamacións ou renuncias)

>> RESOLUCIÓN definitiva: 2 de agosto.

>> Aquelas persoas que, estando obrigadas, non presenten unha solicitude entenderase que se acollen á validez da formulada para o curso académico 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 ou 2022/23.  As relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos: 7 de xullo e 5 días hábiles para reclamacións. A lista definitiva do persoal docente que ten a obriga de participar publicarase previsiblemente o 26 de xullo de 2023.

>>VIDEO DE ANPE: PREGUNTAS E RESPOSTAS FRECUENTES

>> Ligazón á normativa

>> Información adicional: pinchar en Seguimento do proceso >> CADP 23

 

PARA CALQUERA DÚBIDA OU ACLARACIÓN, CONTACTA CON ANPE.