Docentes no Exterior - Seccións bilingües en Europa e China


22 Mar, 2023

WEB - Convocatoria de prazas para o profesorado en seccións bilingües de español en centros educativos de Europa central, oriental e China, para o curso 2023-2024.

Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia.

Esíxese, entre outros requisitos, estar en posesión do título de máster que habilita para o exercicio da función docente en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas de Idiomas, coas excepcións que se recollen no apartado 2.1.d) da convocatoria.

O prazo para a inscrición e o rexistro de solicitudes a través de Profex  será dende o 23 de marzo ás  14:00 do 14 de abril de 2023.

>> Resolución pola que se convocan as prazas    Información adicional na LIGAZÓN superior.

 

>> Para calquera aclaración sobre a docencia no exterior, ANPE informa: Contacto: 626 300 849 - Email: exterior@anpe.es