ABAU - Instrucións para a realización da avaliación do bacharelato


21 Feb, 2023

DOG - RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2023, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2022/23, da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) para o curso 2023/24.
 

As probas correspondentes á convocatoria ordinaria realizaranse os días 6, 7 e 8 de xuño de 2023.
– As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria realizaranse os días 11, 12 e 13 de xullo de 2023.