Resumo da Mesa Sectorial - currículos de ESO, de Bacharelato e de ciclos formativos de grao básico


25 Mai, 2022

WEB - RESUMO da Mesa Sectorial: os currículos de ESO e Bacharelato continúan a súa tramitación a pesares das críticas recibidas.

 

16/05/2022 - Convocatoria de Mesa Sectorial para tratar o Anteproxecto Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo do BACHARELATO, Anteproxecto Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da ESO e Anteproxecto de Decreto dos currículos de Comunicación e CS e Ciencias Aplicadas dos ciclos formativos de grao básico.

1.  Anteproxecto do Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

2.  Anteproxecto de Decreto polo que se establece a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

3.  Anteproxecto do Decreto polo que se establece o currículo do ámbito de Comunicación e ciencias sociais e do ámbito de Ciencias aplicadas dos ciclos formativos de grao básico de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

Calquera aportación será benvida ao noso correo electrónico: galicia@anpe.es