Avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade


04 Feb, 2022

BOE Orde PCM/58/2022, do 2 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, no curso 2021-2022

A avaliación de Bacharelato realizarase exclusivamente ao alumnado que queira acceder aos ensinos universitarios oficiais de Grao.

1. As probas deberán finalizar antes do día 17 de xuño de 2022. Os resultados provisionais das probas serán publicados antes do 30 de xuño de 2022.

2. As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria deberán finalizar: a) Antes do día 15 de xullo de 2022 no caso de que a Administración educativa competente determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de xullo. Neste caso, os resultados provisionais das probas deberán ser publicados antes do 22 de xullo de 2022.
b) Antes do día 16 de setembro de 2022 no caso de que a Administración educativa competente determine celebrar a convocatoria extraordinaria no mes de setembro. Neste caso, os resultados provisionais deberán ser publicados antes do 22 de setembro de 2022.