Adenda ao convenio con Defensa para impartir FP nos centros docentes militares


03 Xan, 2022

BOE Resolución do 28 de decembro de 2021, da Subsecretaría, pola que se publica a Addenda ao Convenio entre o Ministerio de Defensa, o Ministerio de Educación e Formación Profesional e a Comunidade Autónoma de Galicia, para impartir ensinos de formación profesional nos centros docentes militares de formación.

O obxecto desta addenda é determinar, para o curso escolar 2021-2022, as titulacións de formación profesional a impartir na Escola de Especialidades «Antonio de Escano» (ESCANO) e na Escola de Especialidades da Estación Naval da Graña ( ESENGRA), o número de profesores necesarios para impartir as devanditas titulacións e a forma en que o Ministerio de Defensa fará fronte aos gastos ocasionados á Xunta de Galicia.