Instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas EOI


02 Xul, 2021

DOG RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2021/22.

• As preinscricións realizaranse desde o 1 ao 14 de setembro.

• Todas as preinscricións deberán formalizarse obrigatoriamente en liña no prazo establecido nesta resolución, a través do acceso https://www.eoidigital.com/preinsxunta e de acordo coas instrucións que figuran no anexo II.

O alumnado oficial do curso 2020/21 que desexe continuar estudos no curso 2021/22 no mesmo idioma e escola non debe facer preinscrición, senón que deberá realizar a reserva de praza en liña, desde a ligazón https://www.informaticacentros.com/xunta, de acordo coas instrucións que figuran no anexo III, e formalizar a matrícula nos prazos establecidos nesta resolución.

Período de matrícula ordinaria:

Do 1 ao 9 de xullo, segundo as instrucións de cada escola, para o alumnado oficial do curso 2020/21 que desexe continuar os estudos no mesmo idioma e escola no curso 2021/22 e supere todas as actividades de lingua na convocatoria ordinaria.

Período de matrícula extraordinaria:

Do 9 ao 30 de setembro, segundo as instrucións de cada escola, tendo en conta a data do sorteo do alumnado preinscrito e que o alumnado oficial coa cualificación de apto/a, non apto/a ou non presentado/a na convocatoria extraordinaria deberá matricularse entre o 9 e o 16 de setembro.

A aplicación de matrícula pechará o día 30 de setembro ás 12.00 horas do mediodía.

Do 1 ao 9 de setembro, segundo as necesidades de cada escola, poderase permitir a matrícula do alumnado apto en xuño que non formalizara a súa matrícula no prazo establecido.

 Unha vez rematado o proceso de matrícula, e ata o día 8 de outubro, no caso de quedaren prazas vacantes, cada escola poderá cubrilas coas listaxes de espera, en caso de habelas, ou atendendo as peticións do alumnado de novo acceso que non realizase o proceso de preinscrición, de acordo co procedemento que estableza cada centro. As escolas non poderán facer pública ningunha oferta de prazas vacantes mentres existan listaxes de espera.