FP - Corrección de erros na actualización da oferta polo réxime ordinario


25 Xun, 2021

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22, no texto publicado no Diario Oficial de Galicia número 119, do 24 de xuño de 2021.

Advertido erro na publicación no Diario Oficial de Galicia núm. 119, do día 24 de xuño de 2021, da Orde do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22, cuxo texto foi publicado no Diario Oficial de Galicia núm. 106, do día 7 de xuño de 2021, cómpre emendar o citado erro, deixando sen efecto a orde publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 119, do día 24 de xuño de 2021

ORDE do 24 de maio de 2021 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2021/22.

1. Actualízase a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional básico, grao medio e grao superior de formación profesional polo réxime ordinario, por curso completo en modalidade presencial, que se relacionan no anexo I, para o curso 2021/22, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

2. Actualízase a oferta dos programas formativos de formación profesional básica.

Requírese un número mínimo de doce solicitudes de matrícula admitidas de primeira opción por cada centro educativo nas cidades da Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo, e de oito solicitudes en cada centro do resto de Galicia. Un número menor de solicitudes require a autorización expresa da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. A condición do número mínimo de alumnado débese comunicar ás persoas interesadas no momento da súa preinscrición.

2. No caso de ciclos de grao profesional básico, para constituír un grupo do primeiro curso do ciclo formativo contabilizarase o alumnado de 15, 16 e 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo formativo.

LIGAZÓN á web