FP - Convocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para docentes


05 Abr, 2021

WEBConvocatoria de estadías formativas en empresas ou institucións para o ano 2021 destinadas ao funcionariado docente non universitario.

- 80 prazas

- Destinatarios:

Ser funcionario/a.
Estar en situación de servizo activo no período solicitado para a realización da estadía, prestando servizos en centros públicos dentro do ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

- Modalidades:

  • Modalidade A:  estadías formativas en empresas ou institucións acollidas a este programa referidas no anexo I da convocatoria.
  • Modalidade B: estadías formativas noutras empresas ou institucións. Para facilitar a procura de empresas, publícase a relación de empresas que manifestaron o seu interese en participar nesta convocatoria, coa especialidade da estadía e o seu período de realización.

- Prazo de solicitudes:

1ª fase: ata o 12 de abril de 2021.
2ª fase: ata o 19 de abril de 2021.

- Período de realización e duración:

Desde o 3 de maio ata o 10 de setembro de 2021, cunha duración máxima de 160 horas.

- Documentación relacionada coas estadías formativas