Servizos mínimos folga do 8 de marzo


05 Mar, 2021

DOG - DECRETO 38/2021, do 4 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2021.

No ámbito da Consellería de Cultura, Educación e Universidade establécense, como servizos mínimos, ademais d@ titular da dirección ou de quen o substitúa, un/ unha profesor/a por cada grupo de alumnado, 100% do persoal auxiliar coidador,100% do persoal de limpeza e 100% do persoal de comedores. De igual modo que nas convocatorias anteriores á COVID-19, tamén é precisa a presenza dun subaltern@.