Actividades de formación para profesorado de Formación Profesional


19 Xun, 2020

WEBActividades de formación para profesorado de formación profesional. Xuño e xullo de 2020

A planificación destas actividades ven condicionada pola situación creada pola pandemia do COVID-19. A diferenza de cursos anteriores, nos que nestas datas, se facían públicas as actividades de formación para xullo, setembro, e o primeiro trimestre do curso seguinte, nesta ocasión soamente se publican as actividades do mes de xullo, todas elas adaptadas ás novas circunstancias. Proximamente, iranse publicando novas actividades para os seguintes meses.

A maioría das actividades realizaranse utilizando ferramentas de comunicación telemáticas, videoconferencia, aulas virtuais, foros, etc. Outras combinarán estes sistemas de comunicación, con sesións presenciais, que se adaptarán ás medidas sanitarias actuais: número persoas acorde ás dimensións dos locais, varias quendas, uso de máscaras, limpeza de equipamentos e locais, etc.

Algunhas das actividades teñen a finalidade de avanzar na formación do profesorado en ferramentas didácticas adaptadas á nova realidade da docencia non presencial. Neste sentido ofértanse: Moodle avanzado, Creación de contidos dixitais en Chamilo LMS, Elaboración de material didáctico mediante infografías, Aplicacións Web 2.0 na aula, Aplicación da metodoloxía Flipped Learning, e Xestión de proxectos con ferramentas Trello e Slack.