Probas libres para a obtención de títulos FP LOE - curso 2019/20


31 Mai, 2020

WEBProbas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020

Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Resolución establece as datas do período de solicitudes de matrícula para as probas libres de títulos LOE de formación profesional e as datas para a celebración das probas.

Relación de ciclos e prazas obxecto desta convocatoria

As solicitudes de matrícula para participar nas probas libres de formación profesional de títulos LOE presentaranse na secretaría do centro público elixido en primeira opción.

O prazo de presentación de solicitudes de matrícula será do 1 ao 12 de xuño de 2020.