Crise sanitaria - condicións para uso obrigatorio da mascarilla


20 Mai, 2020

BOEOrde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

O uso xeneralizado de máscaras por parte da poboación xeral para reducir a transmisión comunitaria do SARS- CoV2 está xustificado non só pola súa alta transmisibilidade, senón tamén pola capacidade que demostraron as máscaras para bloquear a emisión de pingas infectadas, moi importante cando non é posible manter a distancia de seguridade.

Así, mediante a presente orde disponse, con carácter xeral, o uso obrigatorio de máscaras en persoas de seis anos en diante na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros, sendo recomendable o seu uso para a poboación infantil de entre tres e cinco anos.

Opóñense excepción desta obrigación a aquelas persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada pola utilización da máscara e a aquelas cuxo uso se atope contraindicado por motivos de saúde ou discapacidade. Así mesmo, o seu uso non será esixible no desenvolvemento de actividades que resulten incompatibles, tales como a inxesta de alimentos e bebidas, así como en circunstancias nas que exista unha causa de forza maior ou situación de necesidade.