Modificación e ampliación de medidas no Servizo Público de Emprego de Galicia


17 Abr, 2020

WEBRESOLUCIÓN do 16 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 14 de abril de 2020.

«Décimo. Medidas urxentes do Servizo Público de Emprego de Galicia (oficinas de emprego)

No ámbito do Servizo Público de Emprego de Galicia, e en coordinación co Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), adóptanse as seguintes medidas:

Non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de abril.

Se se teñen que realizar trámites urxentes na demanda, pode facerse a través da oficina virtual ou chamando á correspondente oficina de emprego.

Quedan suspendidas as citas de orientación laboral.

No que se refire ás prestacións, poden consultarse as medidas adoptadas en: https://www.sepe.es.

Esta información actualizarase no portal https://emprego.xunta.gal».

Nesta data, as sucesivas prórrogas na duración do estado de alarma, así como as necesarias medidas de prevención que se terán que implementar nas oficinas de emprego da Xunta de Galicia no momento da súa reapertura como centros de atención ao público, fan imprescindible a ampliación dos trámites de oficio e telemáticos nas demandas de emprego, co obxectivo de evitar desprazamentos innecesarios que poidan poñer en risco a seguridade e saúde das persoas usuarias e do persoal empregado público.

En virtude do anterior, acórdase modificar e ampliar as medidas do Servizo Público de Emprego de Galicia, no seguinte senso:

Non será necesario renovar a demanda de emprego ata o 30 de xuño de 2020.

Para a realización de trámites urxentes na demanda de emprego amplíanse os servizos telemáticos á disposición da cidadanía:

– Novo formulario web para a tramitación de altas iniciais.

–  Ampliación dos servizos para a reactivación da demanda a través da Oficina Virtual de Emprego Galicia.

Estes dous servizos, xunto coas restantes medidas acordadas pola Xunta de Galicia en favor das persoas demandantes de emprego e os datos de contacto da rede de oficinas de emprego, están dispoñibles no Portal de emprego de Galicia: https://emprego.xunta.gal.