Homologación ou validación de títulos ou estudos estranxeiros non universitarios


02 Abr, 2020

WEBInformación do Ministerio de Educación y Formación Profesional en relación cos procedementos de homologación e convalidación de títulos e estudios estranxeiros de educación non universitaria

O Ministerio de Educación e Formación Profesional é consciente da incerteza que experimentan o alumnado e familias daqueles matriculados nun sistema educativo estranxeiro fronte á situación que provocou a urxencia ocasionada polo COVID 19.
Isto é especialmente certo para quen están, ou estiveron ata moi recientemente, cursando de xeito presencial ensinos equivalentes a 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria e/ou 1º e 2º de Bacharelato e pregúntanse si poderán homologar as formacións realizadas unha vez conclúa o curso 2019-2020. 

Nota informativa do Ministerio de Educación y Formación Profesional

Modelo de certificado

ENLACE á web do ministerio