Volver

Galicia Xul 17, 2018

Convocatoria de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2018.


BOE - Resolución do 10 de xullo de 2018, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2018.

1.1 Programa para facilitar a autonomía persoal

1.2 Programa de axudas para atender os gastos derivados de procesos psiquiátricos crónicos que requiran a permanencia do paciente en ambiente controlado en hospitais, centros ou Unidades psiquiátricas recoñecidas oficialmente pola Administración Pública competente. Devandito internamento poderá ser a tempo completo (24 horas) ou en estancias diúrnas.

1.3 Programa de ayudas para tratamientos y terapias dirigidas a personas drogodependientes en centros o con terapeutas especializados. Tanto los centros como los terapeutas, en su caso, deberán estar reconocidos por la Administración Pública competente o estar inscritos en la misma.

1.4 Programa de ayudas dirigidas a la financiación de los gastos originados por estancias temporales en residencias asistidas o centros de día y de noche durante los periodos de convalecencia con pérdida transitoria de autonomía coas seguintes modalidades:

a) Axudas para estancia en residencias asistidas.
b) Axudas para asistencia a centros de día e de noite.

1.5 Programa de axudas destinado a financiar a compra de alimentos elaborados, tratados ou preparados especialmente para responder as necesidades particulares dos enfermos celíacos.

1.6 Programa de axudas para enfermos oncolóxicos destinadas a sufragar os gastos que como consecuencia do tratamento prescrito fagan necesario a compra de prótese capilares ou sujetadores postmastectomía.

1.7 Programa de prolongación, en determinados supostos, dos efectos das axudas concedidas ao amparo do disposto no epígrafe 9 da Resolución do 10 de maio de 2017, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2017.

 Presentación de solicitudes: As solicitudes dirixiranse ao Servizo Provincial de MUFACE ao que estea adscrito o titular, podendo presentarse desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2018, inclusive, en calquera Servizo Provincial de MUFACE ou en calquera dos Rexistros.

Todos os impresos normalizados necesarios para solicitar e obter estas axudas estarán dispoñibles nos Servizos Provinciais de MUFACE e na páxina web de MUFACE (www.muface.es).

 

 


#Muface #Acción Social

Volver