Avaliación do Bacharelato para o acceso a Universidade


23 Abr, 2020

BOE Orde PCM/362/2020, do 22 de abril, pola que se modifica a Orde PCM/ 139/2020, do 17 de febreiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, e as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas no curso 2019-2020.

Artigo 6. Lonxitude das probas.

Cada unha das probas da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade terá unha duración de 90 minutos. Establecerase un descanso entre probas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos

Artigo 7. Contido

Polo menos o 70% da cualificación de cada proba deberá obterse a través da avaliación de estándares de aprendizaxe seleccionados entre os definidos na matriz de especificacións da materia correspondente, que figura no anexo I desta Orde e que inclúe os estándares considerados esenciais. As Administracións educativas poderán completar o 30% restante da cualificación a través da avaliación de estándares dos establecidos no anexo I do Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro.

Artigo 9. Datas para a realización das probas.

1. As probas deberán celebrarse entre o 22 de xuño e o 10 de xullo de 2020. Os resultados provisionais das probas serán publicados antes do 17 de xullo de 2020.

2. As probas correspondentes á convocatoria extraordinaria deberán realizarse con data límite o 17 de setembro de 2020, inclusive. Os resultados provisionais das probas serán publicados con data límite o 23 de setembro de 2020, inclusive.