Volver

Prazo de presentación pechado
ANPE-Galicia Xun 27, 2019 Xul 17, 2019

CADP 2019 - Convocatoria Concurso Adxudicación Destinos Provisionais


DOG - RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que desenvolve a Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan NORMAS para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de Educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (ED002B).

Segundo. O prazo para formular solicitudes, que se presentarán do xeito que establece o artigo 14 da Orde do 7 de xuño de 2018, é de 15 días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

ENLACE para participarhttps://www.edu.xunta.es/cadp


Fases del proceso
DOG - Resolución definitiva de SECUNDARIA
- Instruccións para toma de posesión de SECUNDARIA
- Intercambios de prazas provisionais en Secundaria
- Resolución Definitiva de Secundaria
DOG - Resolución Definitiva de MESTRES
- Relación definitiva de participantes
- Instruccións para toma de posesión de MESTRES
- Resolución definitiva MESTRES
- Resolución provisional SECUNDARIA
- Resolución provisional MESTRES
- Apertura de prazo para restrinxir provincia
- Listaxe de persoas obrigadas a participar
- CENTROSEDUCATIVOS (calcular distancias en móvil o tablet )
- Catálogos e Xornada dos CEIP, CEE e EEI


Destinos Provisionáis

Volver