Resultado da búsqueda.

Volver

Concurso de méritos - FPROFE,CAFI e CEFORE
Galicia 01 Ago, 2017
historico

WEB - Relación definitiva da asignación de asesorías e prazas desertas da rede de formación 2017

Convocatorias Específicas Formación
Título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción.
Galicia 31 Xul, 2017
historico

DOG - DECRETO 69/2017, do 24 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Organización e Control de Obras de Construción.

Formación Profesional Curriculo
Nómina de Xullo
Galicia 31 Xul, 2017
historico

Aclaracións da nómina correspondente ao mes de xullo

Acción sindical Documentos de Interese
CADP Secundaria - Adxudicación Provisional
Galicia 31 Xul, 2017
historico

WEB - Resolución provisional de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2017/18, entre o persoal docente pertencente aos corpos de secundaria

Destinos Provisionáis Mobilidade do Profesorado
Comisións Concilia
Galicia 28 Xul, 2017
historico

WEB - Resolucións definitivas de admitidos e excluídos de comisión de servizos por conciliación da vida laboral e familiar para o curso 2017-18

Comisións de Servizo Listaxes
Catálogo de unidades e postos de traballo 2017
Galicia 28 Xul, 2017
historico

DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 6 de xullo de 2017 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.

Centros Planillas Persoal Mestr@s
Lectorado de lingua, literatura e cultura galegas
Galicia 26 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir unha praza no lectorado de lingua, literatura e cultura galegas da Universidade de Kiel, Alemaña

Convocatorias Específicas Mobilidade do Profesorado
BECAS 2017/18
Galicia 22 Xul, 2017
retribuciones

BOE - Real Decreto 726/2017, do 21 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018

Premios, Becas e Axudas
COMISIÓN DE SAÚDE -Resolución definitiva
Galicia 21 Xul, 2017
comisionsaude

Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2017/18.

Comisións de Servizo Listaxes
REVISIÓN de COMISIÓNS DE CONCILIA
Galicia 21 Xul, 2017
historico

Despois da petición conxunta solicitada por CCOO, ANPE e FETE-UXT na comisión de seguimento de interinos,acordouse permitir a revisión das solicitudes nos casos de exclusión por non cumplir o requisito da convocatoria ou no constar a instancia. A administración achegará aos afectados un mail explicativo.

Comisións de Servizo Novas
OPOSICIÓNS 2017 - Importante
Galicia 21 Xul, 2017
historico

ANPE informa: Opositores que figuren na lista de suspensos como "retirado/a" e cumpriran co requisito da orde de convocatoria, poden presentar unha reclamación perante a Consellería.

Oposicións Novas
Interin@s e Substitut@s - Galicia
Galicia 20 Xul, 2017
historico

DOG - Publicación das puntuacións definitivas e da relación definitiva de persoas excluídas do baremo para as prazas de interinidades e substitucións de música e artes escénicas, especialidades de Canto, Clarinete, e Percusión (Diario Oficial de Galicia do 23 de marzo).

Bolsas de Traballo Interinos
Concurso de méritos - Persoal Asesor
Galicia 19 Xul, 2017
historico

WEB - Puntuacións definitivas do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor

Exterior Convocatorias Específicas Listaxes
Mesa Sectorial - Reorganización de centros
Galicia 19 Xul, 2017
historico

Resumo - ANPE Galicia considera unha total falta de respecto cara ao profesorado e ás familias todo o proceso que se está levar a cabo tanto nas formas como no fondo.

Acción sindical Mesas de negociación
ANPE DEMANDA un complemento equilibrador para os funcionarios
Galicia 19 Xul, 2017
retribuciones

ANPE Galicia demanda á Consellería de Educación a creación dun COMPLEMENTO EQUILIBRADOR para o profesorado funcionario de carreira da nosa Comunidade.

Acción sindical Mesas de negociación
CEIP de Outes
Galicia 19 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 7 de xullo de 2017 pola que se autoriza a posta en funcionamento do colexio de educación infantil e primaria de Outes, no concello de Outes.

Centros Regulamentos e Ordes
OPE - Universidade USC
Galicia 18 Xul, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2017 pola que se publica a oferta de emprego público (OEP) do persoal docente e investigador para o ano 2017.

Oferta Emprego Público Universidade
PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras)
Galicia 17 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2017 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa para o ano 2017.

Plurilingüismo Plans e Programas
Axudas alumnado para formación en Linguas Estranxeiras
Galicia 13 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 3 de xullo de 2017 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Ensinanzas de Idiomas Premios, Becas e Axudas
Reintegro por asistencia a actividades de formación
Galicia 13 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 29 de xuño de 2017 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2017.

Formación Premios, Becas e Axudas
OPOSICIÓNS 2016 - Aptos na fase de prácticas
Galicia 13 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 4 de abril de 2016 (Diario Oficial de Galicia do 19 de abril).

Oposicións Novas
Texto refundido do Acordo de interinos e substitutos
Galicia 11 Xul, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade ao texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995, polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto

Interinos Normativa
Confección de nóminas para 2017
Galicia 10 Xul, 2017
historico

DOG - ORDE do 3 de xullo de 2017 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2017 e se actualiza con efectos do 1 de xaneiro de 2017 a contía das retribucións.

Retribucións Normativa
COMISIÓN DE SERVIZOS por motivo de SAÚDE
Galicia 07 Xul, 2017
historico

WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2017/2018.

Comisións de Servizo Mobilidade do Profesorado Listaxes
CADP - Corpo de Mestres
Galicia 07 Xul, 2017
historico

DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres

Destinos Provisionáis Mobilidade do Profesorado
Transformación de IES en CIFP
Galicia 04 Xul, 2017
historico

DOG - DECRETO 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados de formación profesional.

Centros Formación Profesional
Mesa Sectorial Estatal - Acordo sobre ampla oferta nos vindeiros anos
Galicia 29 Xun, 2017
historico

NP - ANPE e o resto de sindicatos da mesa sectorial acordan co Ministerio convocar amplas ofertas de emprego público

Acción sindical Mesas de negociación
Cooperativismo no ensino
Galicia 28 Xun, 2017
historico

DOG - RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se fai pública a concesión dos premios do Certame Cooperativismo no Ensino 2017, dirixido ao alumnado dos centros educativos de Galicia.

Centros Premios, Becas e Axudas
Materias de libre configuración autonómica
Galicia 26 Xun, 2017
historico

WEB - A Consellería de Educación amplía o paquete de materias de libre configuración autonómica que poden ofertar os centros co obxectivo de incrementar as opcións de elección para o alumnado

Centros Documentos de Interese
Oferta de formación profesional polo réxime ordinario
Galicia 26 Xun, 2017
historico

DOG - ORDE do 14 de xuño de 2017 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/18.

Centros Formación Profesional
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Volver