Resultado da búsqueda.

Volver

Galicia 07 Feb, 2018
Corrección de Erros da Orde de Avaliación de Bacharelato para o acceso á universidade do 26/01/18

BOE Corrección de Erros: Orde ECD/42/2018, do 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2017/2018.

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 24 Out, 2017
Modificación Orde de Concilia

24/10/2017  |  MS_ ANPE Galicia pola Conciliación Familiar, solicitará na mesa de hoxe unha proposta alternativa

Ler máis
#Comisións de Servizo #Normativa educativa
Galicia 16 Out, 2017
Proxecto de Orde_Centros especial dificultade

16/10/2017  |  MS _ PROXECTO DE Orde do ……de outubro do 2017 pola que se actualizan os anexos da Orde do 18 de outubro de 2010 pola que se establecen os centros e postos cualificados de especial dificultade na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 16 Out, 2017
Borrador modificación parcial da Orde de Concilia

16/10/2017  |  MS_ Orde do….de outubro de 2017 pola que se modifica parcialmente a Orde do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

Ler máis
#Comisións de Servizo #Normativa educativa
Galicia 18 Ago, 2017
Materias de libre configuración ESO

DOG - ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 12 Dec, 2016
CMUS - Plan de estudos de Dirección e Produción e Xestión

DOG - DECRETO 171/2016, do 24 de novembro, polo que se establece o Plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Música, nas especialidades de Dirección e Produción e Xestión, e se amplían os anexos do plan de estudos correspondente á especialidade de Interpretación, establecidos no Decreto 163/2015, do 29 de outubro, mediante a incorporación de novos itinerarios.

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Galicia 10 Dec, 2016
LOMCE - Medidas urxentes

BOE - Real Decreto-lei 5/2016, do 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Ler máis
#Centros #Normativa educativa
Volver