Resolución provisional de centros admitidos no programa Espazos Maker


13 Nov, 2019

WEBResolución provisional de centros admitidos no programa "Espazos Maker" para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020

Ábrese un prazo de 5 hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación desta resolución no portal educativo, para efectuar reclamacións ou renuncias.

Por mor dunha maior axilidade na xestión, pode adiantar as posibles reclamacións e/ou renuncias por correo electrónico ao enderezo espazostem@edu.xunta.es, o que non exclúe facelo segundo o procedemento administrativo establecido.

Resolución provisional de centros admitidos