ANPE e o resto de OOSS da Mesa Sectorial presentan un escrito reclamando REDUCCIÓN DO HORARIO LECTIVO


14 Out, 2019

WEB - ANPE RECLAMA Á CONSELLERÍA A VOLTA AO HORARIO LECTIVO DE 21 E 18 HORAS EN PRIMARIA E SECUNDARIA RESPECTIVAMENTE

Solicita, xunto coas restantes organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial, unha reunión monográfica para tratar este tema coa CONSELLEIRA de Educación.

ANPE esixiu reiteradamente a derrogación do RD-Lei 14/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, para que, entre outras cuestións, puidésese reducir o horario lectivo de todo o profesorado. O Goberno, coa recente Lei 4/2019 do 7 de marzo, de mellora das condicións para o desempeño da docencia e o ensino no ámbito da educación non universitaria, derrogou os artigos 2, 3 e 4 de devandito Real Decreto, que aumentaban as cocientes, impedían a redución do horario lectivo do profesorado e restrinxían a substitución de profesores.

Levamos moito tempo con esta reivindicación e recordámoslle a administración que no mes de marzo pasado publicouse no BOE a Lei/4/2019 de mellora das condicións dos docentes, dita lei recolle:

A REDUCIÓN DO HORARIO LECTIVO pero, DEIXA ÁS COMUNIDADES AUTÓNOMAS A SÚA REGULACIÓN polo tanto, non hai razón que xustifique a inacción da administración galega.

Escrito conxunto reducción horario lectivo