Apertura de listas en Música e Artes Escénicas (594) de varias especialidades


09 Out, 2019

WEBApertura de listas para impartir docencia nas especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacemento e do barroco, danza española, danza clásica e danza contemporánea

Resolución do 8 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas (594), especialidades instrumentos de corda pulsada, do renacement o e do barroco (417), danza española (435), danza clásica (436) e danza contemporánea (437).

O prazo para formular solicitudes será de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional www.edu.xunta.gal

Resolución do 8 de outubro de 2019

Modelo de solicitude

Modelo de alegación de méritos