Proxecto Digicraft - resolución provisional


07 Out, 2019

WEBRelación provisional de centros seleccionados da convocatoria para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent, durante o curso 2019/2020

Os centros disporán de prazo ata as 14:00 do vindeiro xoves 10 de outubro de 2019 para efectuar as alegacións, reclamacións ou renuncias a esta resolución que consideren procedentes. Aos efectos de axilizar o proceso, debe remitirse copia escaneada da reclamación ou renuncia e da documentación presentada nos rexistros establecidos a dirección de correo electrónico  digicraft@edu.xunta.gal

Comunicación pola que se fai pública a relación provisional de centros seleccionados

Relación de centros presentados

Relación provisional de centros seleccionados

Relación provisional de centros excluidos