Módulos formativos liberados ou con prazas vacantes no réxime para as persoas adultas


30 Set, 2019

WEBMódulos formativos liberados ou con prazas vacantes no réxime para as persoas adultas

O prazo de matrícula en módulos de formación profesional con prazas vacantes será desde as 9:00 horas do día 1 de outubro ata as 13:00 horas do día 4 de outubro de 2019.

Para matricularse nun módulo con prazas libres a única condición é cumprir os requisitos de acceso para as ensinanzas correspondentes.

As persoas interesadas deberán formalizar a matrícula no centro educativo no que o ciclo formativo teña prazas vacantes. A matrícula realizarase por orde de chegada.

Para solicitar a matrícula en módulos do réxime para as persoas adultas con prazas liberadas empregarase o ANEXO II.

A matrícula en calquera ciclo con prazas vacantes implica a renuncia a continuar no proceso de admisión e polo tanto a participar nas seguintes adxudicacións de prazas.