Cursos de formación online a través de ANPE - últimas prazas


26 Set, 2019

WEBANPE ofrece cursos homologados polo MEC  que están dirixidos a profesores en activo ou experiencia docente previa, temos unha reserva do 15% para opositores.

Válidos para todo tipo de convocatorias, Oposicións, Listas de Interinos, Concursos de Traslados, Sexenios, etc.

*** Os contidos do curso “Formación para o Desenvolvemento da Función Directiva en Centros Docentes”, son os mesmos que se piden nun curso de acreditación de Dirección de Centros. Pero ANPE non ten capacidade de acreditar, son as distintas Consellerías as que poden acreditar a función directiva. Por tanto, a validez, en principio, é para a “Formación Permanente”, outro tipo de convalidaciones e acreditacións, debe consultarse en ANPE da Comunidade correspondente.

-  Consulta o resto de FORMACIÓN ONLINE dirixidos especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria e demais corpos docentes: Apartado 2.5 b) do Baremo. Anexo IV, do REAL DECRETO 276/07(BOE/BOE 2-3-07)