CADP 2019 MESTRES - Instrucións para a toma de posesión


02 Ago, 2019

WEB Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres)

Instrucións para a toma de posesion do persoal docente adxudicado no concurso de adxudicacion provisional (mestres)

* O persoal docente que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais convocado pola Resolución do 21 de xuño de 2019 (DOG do 26 de xuño) tomará posesión no centro educativo de destino e deberá remitir á xefatura territorial da provincia na que obtivo destino, a documentación.

 

* Ante calquera dúbida, poñerse en contacto a través do correo electrónico da Sección de profesorado da Xefatura Territorial correspondente, onde deberán remitir tamén a documentación anteriormente sinalada:

A CORUÑA: persoal.primaria.coruna@edu.xunta.gal
LUGO: persoal.primaria.lugo@edu.xunta.gal
OURENSE: persoal.primaria.ourense@edu.xunta.gal

PONTEVEDRA: persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.gal

* Lémbrase que a través do enderezo web www.edu.xunta.es/datospersoais, utilizando o seu número de conta de correo, poderá consultar e actualizar os seus datos persoais, relativos a enderezo e teléfonos.