Comisións de servizos por motivos de SAÚDE


31 Xul, 2019

WEB - Resolución definitiva de admitidos e excluídos de comisións de servizos por motivos de saúde de mestres, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o curso académico 2019/2020

Resolución definitiva actualizada

Contra esta resolución,que lle pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderánformular con carácter potestativo un recurso de reposición ante o director xeral de Centros e RecursosHumanos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, no prazo dun mes acontar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de Internet da Consellería deCultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.galde conformidade co establecidona Lei 39/2015

Listado definitivo(primaria) actualizado

Listado definitivo(secundaria) actualizado

Listado definitivo(relixión) actualizado

Listaxe persoas excluídas actualizado