CADP 2019 - Adxudicación Provisional de destinos do Corpos de SECUNDARIA


01 Ago, 2019

WEBAdxudicación provisional dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2019/2020 ao persoal docente (secundaria)

Resolución provisional (secundaria)

Adxudicación provisional alfabética (secundaria)

Adxudicación provisional por orde de adxudicación (secundaria)

Prazo e forma de presentar renuncias e reclamación á adxudicación provisional de destinos (ata o 3 de setembro)

Para renunciar á adxudicación provisional  de destinos deben seguirse os seguintes pasos:

1º Acceder á aplicación CADP e autenticarse :  https://www.edu.xunta.es/cadp/

2º Ir ao menú Instancias e indicar a ou as instancias ás que renuncia.

3º Descargar o documento PDF da renuncia ou renuncias.

4º Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

5º Sobre cada un dos expedientes nos que desexa renunciar,  Acción > Renuncia

6º Encher os campos que se requiran e anexar o documento pdf da renuncia correspondente, seguir os pasos que se indican ata finalizar a presentación da renuncia.

Para facer unha alegación:

1º Acceder a Sede Electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/a-mina-sede

2º Sobre cada un dos expedientes nos que desexa alegar,  Acción > Alegacións

3º Encher os campos solicitados e presentar a mesma na Sede electrónica