Resolución do concurso de méritos para cubrir prazas de persoal asesor na consellería


30 Xul, 2019

WEB - Resolución do concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería

Orde do 30 de xullo de 2019 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para cubrir prazas de persoal asesor nesta consellería.

Orde do 30 de xullo de 2019: Resolución do concurso