CXT 2019 - Vacantes definitivas


03 Mai, 2019

WEB - Resolución do 2 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Resolución do 2 de maio de 2019: Vacantes definitivas

Vacantes definitivas para o corpo 590

Vacantes definitivas para o corpo 591

Vacantes definitivas para o corpo 592

Vacantes definitivas para o corpo 593

Vacantes definitivas para o corpo 594

Vacantes definitivas para o corpo 595

Vacantes definitivas para o corpo 596

Vacantes definitivas para o corpo 597

Vacantes definitivas para o corpo 555

ENLACE á información relativa ao CXT