Convocatoria da proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat BachiBac


08 Abr, 2019

WEB - Resolución do 3 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba externa do programa de dobre titulación de Bacharelato e de Baccalauréat para o curso académico 2018/2019 e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento.

"O alumnado que desexe acceder á proba deberá formalizar a súa inscrición na secretaría docentro educativo no período comprendido entre o 10 e o 12 de abril de 2019 cubrindo o modelode solicitude establecido no anexo I desta resolución.

"As probas realizaranse os días 6 e 7 de maio de 2019, co seguinte horario de aplicación

:a) Probas escritas: -luns, 6 de maio: exame escrito de Lingua e Literatura Francesas.-martes, 7 de maio: exame escrito de Historia de España e de Francia.

Resolución do 3 de abril de 2019

Anexos I e V

Anexo II: Listado alumnado

Anexo III: Acta de avaliación

Anexo IV: ATTESTATION Francés-Español

Anexo IV: ATTESTATION Francés-Galego