Relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas das listas de dramaturxia


18 Xan, 2019

WEBResolución do 18 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se aproba a relación provisional de persoas seleccionadas e non seleccionadas, a relación de persoas excluídas provisionais e o baremo provisional no procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidade de dramaturxia (594446).

Prazo para formular reclamacións de tres días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación

Resolución provisional

Baremo provisional

ACCESO ás listas