PIALE - Corrección de erros


26 Nov, 2018

DOGCORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de setembro de 2018 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2018.

Advertido erro na orde indicada, publicada no Diario Oficial de Galicia número 180, do 20 de setembro de 2018, cómpre efectuar a seguinte corrección:

No anexo, na páxina 42843, onde di:

1.9. PIALE. Integración francés para profesorado CLIL de primaria e secundaria