CADP - INSTRUCIÓNS para TOMA de POSESIÓN do Corpo de MESTRES


10 Ago, 2018

ANPE informa - INSTRUCIÓNS PARA TOMA DE POSESIÓN do CORPO de MESTRES que obtivo destino na Adxudicación de DESTINOS PROVISIONAIS

O persoal docente tomará posesión no centro de destino o 1 de setembro (data da firma dos documentos) e deberá remitir á Xefatura Territorial correspondente a documentación indicada segundo a súa situación:

1. Persoal FUNCIONARIO de carreira que NON CAMBIA de provincia.

2. Persoal FUNCIONARIO de carreira que CAMBIA de provincia.

3. Persoal FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS

4. Persoal INTERINO

5. Persoal docente DOUTRAS COMUNIDADES

Ante calquera dúbida, contactar coa Seccion de profesorado da Xefatura Territorial correspondente:

persoal.primaria.coruna@edu.xunta.es

persoal.primaria.lugo@edu.xunta.es

persoal.primaria.ourense@edu.xunta.es

persoal.primaria.pontevedra@edu.xunta.es

Lémbrade que en www.edu.xunta.es/datos persoais, utilizando a vosa conta de correo podedes actualizar o vosos datos persoais relativos a enderezo e teléfonos.