Concurso atención preferente - prevista nova adxudicación


09 Xul, 2024

WEB - ANPE informa: nova adxudicación do Concurso de méritos de prazas de atención preferente para o 10 de xullo.

Vistas as alegacións presentadas e detectado un problema na adxudicación de atención preferente a administración ven de comunicarnos que mañá publicarase unha nova adxudicación ampliando o prazo para presentación de  reclamacións e renuncias.