Adxudicación provisional prazas de atención preferente


04 Xul, 2024

WEBAdxudicación provisional das prazas do concurso específico de méritos entre persoal funcionario de carreira e de prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización de alumnado de atención preferente.

>> O prazo de presentación de reclamacións abranguerá desde o día 5 de xullo ata o día 11 de xullo de 2024, ambos incluídos por médios electrónicos, mediante o trámite "Alegacións" activado para estes efectos no procedemento normalizado ED013B.
>> Neste mesmo prazo, as persoas interesadas poderán presentar a renuncia de participación no concurso por medios electrónicos mediante o trámite "Renuncia" activado para estes efectos no procedemento normalizado ED013B.

>> Adxudicación provisional das prazas do concurso específico de postos de escolarización alumnado de atención preferente (Anexo)

>> Baremo provisional do persoal participante (Anexo II)

>> Relación provisional do persoal excluído (Anexo III)