CADP 2024 - Resolución de solicitudes de non participación


20 Xun, 2024

WEBPublicación da relación de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2024-2025.

>> O prazo de interposición do recurso potestativo de reposición contra a citada resolución é 1 mes, contado dende o día seguinte ao desta publicación.

Anexo I: solicitudes estimadas

Anexo II: solicitudes desestimadas

>> O recurso deberá formularse exclusivamente por medios electrónicos no expediente presentado en https://sede.xunta.gal seguindo as instrucións na ligazón desta noticia.

 

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE