Interinos/substitutos - prazo para acotar provincia e/ou concello


12 Xun, 2024

WEBApertura do prazo para realizar as solicitudes de prestar servizos nunha ou en varias provincias así como en determinados concellos

Só para persoal interino ou substituto con posto consolidado nas listas e para chamamentos a partires de setembro.

É un procedemento independiente do CADP, unha vez finalizado este, todo aquel que non conseguira vacante, quedará dispoñible para substitucións e pode elexir libremente en qué provincia ou provincias quere traballar durante todo o curso académico mentras que para acotar concello ten que ter unha das causas recollidas nesta GUÍA.

>> A solicitude de ACOTAR CONCELLOS xunto coa documentación xustificativa deberá presentarse no prazo do 15 de xuño ao 15 de xullo de 2024, ambos incluídos pola sede electrónica unha vez cuberta en www.edu.xunta.gal/substitutos.

>> A solicitude de ACOTAR PROVINCIA deberá formularse no prazo do 15 de xuño ao 15 de xullo de 2024, entrando na aplicación www.edu.xunta.gal/substitutos e unha vez tramitadanon será preciso a súa presentación en sede electrónica.

Para ver todos os pasos a seguir, lé atentamente as instrucións na seguinte: LIGAZÓN  e se tés calquera dúbida, contacta con ANPE.