PIALE 2024 - Resolución definitiva


08 Xun, 2024

WEBResolución definitiva de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2024.

1 - Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria

2 - Integración para profesorado de inglés de secundaria e formación profesional

3 - Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato

4 - Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria

5 -Integración inglés para profesorado CLIL de FP

6 - Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL secundaria, formación profesional

7 - Integración en lingua francesa para profesorado especialista de francés e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional

8 - Inglés para profesorado especialista de infantil e primaria

9 - Inglés para profesorado especialista de secundaria, formación profesional e EOI

10 - Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria

11 - Inglés para profesorado CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial, agás EOI

12 - Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

13 - Portugués para profesorado especialista e CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

14 - Alemán para profesorado especialista e CLIL de secundaria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial

 

>> Datas e Destinos na modalidade de CURSOS 2024

 As empresas adxudicatarias contactarán coas persoas admitidas a próxima semana para a organización das estadías. 

>> Datas e Destinos na modalidade INTEGRACIÓN 2024

As empresas adxudicatarias contactarán coas persoas admitidas en setembro 2024 para a organización das estadías.

>> Contra a resolución definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a persoa titular da Consellería, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG.