• Noticia destacada

Convocatoria Concurso de méritos para persoal ASESOR


07 Xun, 2024

DOG Convocatoria do concurso público de méritos para cubrir postos de persoal asesor na Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional

>> Prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 10 ao 21 de xuño.

>>Solicitudes:

     Resolución co procedemento de participación.

     Folla de autobaremación editable (anexo II)

>> As persoas que desexen participar no concurso deberán cubrir a solicitude a través do formulario normalizado PR004A: http://www.edu.xunta.gal/portal e presentala, xunto coa documentación a que fai referencia o artigo 5 da orde de convocatoria.

 

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE