Interinos no Exterior - convocatoria para Suiza e Austria


03 Xun, 2024

WEB - Convocatoria da Consellería de Educación en Suiza e Austria para a formación  de listas de interinidade nas agrupacións de LIngua e Cultura Españolas para o curso 24/25

>> Prazo ata o 17 de xuño.

>> ESPECIALIDADES CONVOCADAS:

  • MESTRES

 • Primaria.

 • Lingua Estranxeira (Francés, Alemán ou Inglés).

  • PROFESORES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

 • Francés.

 • Alemán.

• Inglés.

• Lingua Castelá e Literatura

>> Solicitude

Para calquera dúbida ou aclaración, podes contactar con ANPE: exterior@anpe.es ou chamando ao 626 300 849