Programa de dobre titulación de Bacharel e Baccalauréat - Bachibac


30 Mai, 2024

DOG RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regula a incorporación e impartición do programa de dobre titulación de bacharel e baccalauréat (Bachibac) en centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2024/25.

>> Prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Os centros docentes que desexen impartir o programa Bachibac deberán formular a súa solicitude ante a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, conforme o modelo que figura como anexo I da convocatoria, e dirixila á Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

>> Resolución co procedemento

>> Anexos I, III e IV

>> Anexo II