OPOSICIÓNS 2024 - corrección de erros listas definitivas admitidos


14 Mai, 2024

WEBCorrección de erros pola que se modifica a listaxe definitiva de admitidos dos procedementos selectivos de acceso e ingreso aos corpos docentes non universitarios 

>> Advertido un erro na antedita resolución comprobamos que é necesario modificar na especialidade Lingua Castelá e Literatura do corpo de profesores de ensino secundario (590004) o seguinte:

- Eliminar na páxina 13 á persoa que figura co número de orde 52 ***8962** Álvarez Quintas, Sonia

- Engadir na páxina 13 co número de orde 41, á seguinte persoa: ***9548** Aldariz Quintela Silvia

Esta corrección supón unha modificación no número de orde correlativo dos aspirantes que teñen un número de orde posterior.

>> Por outra banda no que se refire a exención da proba de galego da aspirante que a continuación se indica debe figurar do seguinte xeito: Anexo I aspirantes admitidos definitivamente (secundaria e outros) Especialidade: 590108 - Intervención Sociocomunitaria Páxina 269 Nº de orde DNI/NIE/ Apelidos e nome Quenda Exento castelán Exento galego 325 ***8010** Quintillán Rial, María del Carmen