CADP 2024 - Apertura de prazo de NON PARTICIPACIÓN


15 Mai, 2024

WEBApertura do prazo de presentación de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP) do curso académico 2024-2025

>> PRAZO: desde o 15 de maio ata o 31 de maio de 2024, ambos incluídos.

>> LIGAZÓN á SOLICITUDE de NON participación. (Faise na aplicación de substitutos)

>> De conformidade co artigo 39.1 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos diferentes corpos...

"o persoal interino e substituto que se atope nalgunha das situacións recollidas no punto décimo cuarto do  Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente desta consellería, poderá formular solicitude de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais (CADP)"  

>> LIGAZÓN ás causas de RENUNCIA

Para calquera aclaración, contacta con ANPE