Estancias profesionais en centros europeos 24/25


03 Mai, 2024

WEB - Convocatoria de axudas para a realización de estancias profesionais en centros educativos de Alemaña, Austria, Bélxica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Malta, Noruega, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suecia e Suíza, para docentes que presten os seus servizos en centros educativos públicos españois.

As estancias profesionais son visitas de estudo e observación nas que un centro europeo acolle ao docente español (funcionario de carreira) durante un período de dúas semanas. 120 estancias distribuídas entre o distintos países que se indican na convocatoria e que se realizarán entre os meses de novembro de 2024 e agosto de 2025, ambos inclusive.

Dotación de 1500 € previa xustificación da realización da estancia. A esta dotación aplicaranse as retencións correspondentes.

 

>>Prazo de presentación de solicitudes: desde o 03 de maio de 2024 ata o 22 de maio de 2024.

>> Convocatoria para o curso 2024-2025

Correo de consultas: estanciasprofesionales@educacion.gob.es