Acceso e admisión nas ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño


22 Abr, 2024

DOGRESOLUCIÓN do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan probas e se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2024/25.

>> O prazo de presentación de solicitudes de inscrición para as persoas aspirantes que soliciten realizar a proba que substitúe o requisito académico de titulación de graduado/a en educación secundaria obrigatoria ou de bacharelato comprende desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 10 de xuño.

>> Inscrición xeral para o acceso e a admisión aos ciclos formativos de grao medio e grao superior de Artes Plásticas e Deseño

 Con carácter xeral, todas as solicitudes se cubrirán de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible na ligazón habilitada na aplicación CodexPro na páxina web de cada centro. As persoas solicitantes que non dispoñan de posibilidade telemática de presentación deberán realizar a inscrición na Secretaría da escola de arte e superior de deseño pública elixida en primeiro lugar, na cal se impartan as correspondentes ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño.

 

 

O prazo de presentación de solicitudes de inscrición para as persoas aspirantes que só teñan que realizar a proba específica e para as cales solicitan exención de probas comprende desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 21 de xuño.