Relación definitiva de excluidos e baremo das listas de PES (590)


18 Mar, 2024

WEBRelación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de PES (590)

590002 Grego 590003 Latín 590010 Francés 590015 Portugués 590019 Tecnoloxía 590107 Informática 590124 Sistemas electrónicos 590125 Sistemas electrotécnicos e automáticos 590206 Instalacións electrotécnicas 590227 Sistemas e aplicacións informáticas 590231 Equipos electrónicos

>> Baremo definitivo (590)

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas (590)

  As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

 

Para calquera dúbida ou aclaración, contacta con ANPE