Relación definitivo de excluidos e baremo das listas de EOI (592)


18 Mar, 2024

WEB Relación definitiva de persoas admitidas e excluídas e baremo definitivo das listas de interinidades e substitucións en diversas especialidades do corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas (592)

592004 Chinés  592013 Xaponés   592015 Portugués

>> Baremo definitivo (592)

>> Listaxe definitiva de persoas excluídas (592)

  As persoas interesadas poderán formular recurso de reposición ás listaxes definitivas ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos nun prazo dun (1) mes desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no portal de internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, exclusivamente a través da sede electrónica da Xunta de Galicia empregando o trámite de "recurso de reposición" incardinado no procedemento normalizado ED003A.

 

Para calquera aclaración ou dúbida, contacta con ANPE.